DN Køge

Danmarks Naturfredningsforening i Køge arbejder for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø.

Oplev naturen i Køge

Danmarks Naturfredningsforening  i Køge arrangerer adskillige ture hvert år. Uanset om du er medlem af DN, er du velkommen til at deltage og få dejlige oplevelser.

Se arrangementer her

DN Køge mener

  • Køge Kommune skal overholde forpligtelsen til at pleje fredede områder
  • Kommunen skal sikre naturkvaliteten i enge, overdrev, vandhuller mv. (§3)
  • Vi vil bidrage til at tilbyde borgerne naturoplevelser og naturforståelse
  • Vi vil øge opmærksomheden om sjældne og truede dyre- og plantearter
  • Vi vil øge adgangen til det åbne land

Nyheder fra DN Køge