DN Køge

TEMA OM AFFALD 

I april har vi fokus på affald.

Foredrag med Henrik Beha Pedersen om plastik i naturen. 

Vær med til affaldsindsamling 4 steder i Køge. 

Oplev naturen i Køge

Danmarks Naturfredningsforening  i Køge arrangerer adskillige ture hvert år. Uanset om du er medlem af DN, er du velkommen til at deltage og få dejlige oplevelser.

Se arrangementer her

DN Køge mener

  • Køge Kommune skal overholde forpligtelsen til at pleje fredede områder
  • Kommunen skal sikre naturkvaliteten i enge, overdrev, vandhuller mv. (§3)
  • Vi vil bidrage til at tilbyde borgerne naturoplevelser og naturforståelse
  • Vi vil øge opmærksomheden om sjældne og truede dyre- og plantearter
  • Vi vil øge adgangen til det åbne land