DN Kalundborg

NY FREDNING: Tømmerup Bakke

Fredningen af græsningslandskab på bakkerne ved Tømmerup er indledt.

Læs mere om fredningen og se fredningsforslaget

Oplev naturen

Nattergal tur i Klinteskoven ved Tissø
Den 28. maj  klokken 20.30 - ca. 22.00
Vi går en aftentur i Klinteskoven ved Tissø, hvor der er god mulighed for at høre Nattergalen
Læs mere med dette link

 dette Tag med på en spændende tur til Skovsgård gods på Langeland

Dato 14 juni med opsamlingssteder flere steder langs rute 22. Se program for turen med dette link
Oplev MadMarked på de vilde blomsters dag. Se mere med dette link  

Se vores spændende turkalender 2015 med dette link

Hvis du vil modtage vores nyhedsbreve og info om ture, arrangementer mm., så send os din mailadresse, med dette link

Værd at se nærmere på

Jammerland Bugt havmøllepark.
DN ønsker miljøvenlig vindmølleenergi - men ikke i uforstyrret natur! 

- Der skal ny vind i klimaindsatsen, og Danmark skal have et mindre og grønnere energiforbrug.
                                                           

DNs officielle vindmøllepolitik er positiv. DN mener, at Danmark i 2040 skal have en energiforsyning baseret 100 % på vedvarende energi, hvoraf vindmøller kommer til at udgøre en væsentlig del.

Fossile brændsler såsom olie, kul og naturgas, der forurener, skal udfases for at mindske klimaforandringerne, ellers går det grueligt galt.

Visuelle påvirkninger af kystnære  havvindmøllerparker er imidlertid en uundgåelig følge. Solnedgangen fra Jammerlandbugtens kyster vil ses gennem vindmøller i vest, hvis projektet realiseres.

For DN - som for de fleste andre - er der p.t. altså tale om en afvejning mellem et stort hensyn til klimaet og et hensyn til visuelle påvirkninger for områdets beboere.

Læs hele DNs høringssvar til ”indkaldelse af idéer og forslag” til Jammerland Bay Nearshore A/S med dette link

 

Læs vores nyeste nyhedsbrev med dette link