DN Allerød

 

Desværre må den årlige oktober-æblepressefest foran biblioteket aflyses på grund af pladsens ombygning

 

Oplev naturen med DN

Danmarks Naturfredningsforening arrangerer mere end 1.000 ture og arrangementer hvert år. Hvad enten du er medlem af DN eller ej, er du velkommen til at deltage og få nogle gode naturoplevelser.
Se hvad der sker her

 

DN Allerød afholder årsmøde lørdag den 24. oktober 2015


Mødet holdes i Naturcentret Vestre Hus i Ravnsholt kl. 13-17. Adressen er Mørkebakkevej 1, Lillerød.     www.vestrehus.dk

I år kan vi med glæde igen byde velkommen til Claus Helweg Ovesen som foredragsholder til årsmødet. Claus er biolog og boede i Allerød fra 1971 til 1982. I de fleste af årene var han med i DN Allerøds bestyrelse. Emnet i år er

Danske landskaber og deres malere

Gennem de sidste ca. 225 år har danske malere givet sig af med at skildre det danske landskab. Allerede sidst i 1700-tallet maler Jens Juel, som ellers har sin hovedindsats som portrætmaler, nogle fremragende landskaber, og hans tradition føres videre af de berømte guldaldermalere i første halvdel af 1800-tallet. Senere i 1800-tallet kommer bl.a. Fynboerne, Skagensmalerne og store skikkelser som L.A.Ring og Hans Smidth.

I 1900-tallet med modernismen betyder landskabet som motiv stadig meget. Også i dag skabes glimrende landskabsbilleder af f.eks. Leif Madsen og fotografen Kirsten Klein.

I foredraget gives et overblik over dansk landskabsskildring op gennem årene, og billedernes betydning for dansk natursyn og dermed naturbeskyttelse søges belyst.

Claus Helweg Ovesen er biolog og har i mange år arbejdet indenfor statslig, amtslig og kommunal naturfredning. Han har siden ungdommen interesseret sig for billedkunst og bl.a. undervist på Folkeuniversitetet i København og Roskilde.

Vi glæder os til at se mange deltagere og tilhørere i Vestre Hus