DN Allerød

DN Allerød afholdt årsmøde den 27. oktober 2013
Mødet begyndte kl. 13 med en rask gåtur til en del af Råstofplan 2012`s graveområder ved Mølleåen.

Formanden Lars Juel Sørensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og blev takket for mange års ihærdig indsats for lokalafdelingen.
Som nyt medlem blev indvalgt Mette Rørdam.
På det efterfølgende konstituerende møde blev Hans Phillipsen valgt som ny formand.

Læs formandens beretning her.

 

Oplev naturen med DN

Danmarks Naturfredningsforening arrangerer mere end 1.000 ture og arrangementer hvert år. Hvad enten du er medlem af DN eller ej, er du velkommen til at deltage og få nogle gode naturoplevelser.
Se hvad der sker her

SMAG DIN EGEN KALV

som medlem af Allerøds kogræsserforeninger

Den Grønne Guide og DN har været fødselshjælpere til oprettelse af et græsningslaug, som skal varetage de praktiske forhold ved etablering og pasning af en flok kalve (evt. får), der kan yde en værdifuld pleje af et stykke natur i kommunen. Malkekvæg er jo en saga blott i Nordsjælland. Og kødkvæg er erstattet af heste og får, der græsser alt for tæt til at gi blomsterne de bedste muligheder. Så vi vil ha flere køer i landskabet!

Deltagernes gevinst er oplevelserne med dyrene og i laugets fællesskab. Og når året er gået, er der godt, økologisk kød til favorabel pris. Erfaringer viser, at deltagelse gir mange rigtig positive gevinster, ikke mindst for børnefamilier.

Du kan læse mere om at blive koholder hos DEN GRØNNE GUIDE og hos DN.

Kontaktpersonerne hos de nye koklappere er:

Finn Svalgaard
Line Herdal
Agnete Fog

For Lynge-gruppen er kontaktpersonen:
Carsten Juncher

Alle er meget velkomne til at skrive til kontaktpersonerne og meddele, at man gerne vil deltage!