DN Ballerup

Ballerup er en bykommune. Alligevel finder du i Ballerup både moser, parker, vandløb og enge med mange dyr, fugle og planter, du ikke forventede at finde her.

Så tag med os ud og oplev naturen!

Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup arbejder for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø.

Sommertur til Haraldsminde d. 16. august

Vi mødes på hjørnet af Storvej og Hold An Vej kl. 14 og ser på udviklingen i det gamle Haraldsmindeområde, som har undergået en stor forandring i forbindelse med anlægget af motorvej og helhedsplanen for Harrestrup Ådal. Turen slutter ca. 16.00.

Alle er velkomne! 

Tusind tak!

Til alle fremmødte, for en dejlig dag med høslæt i på overdrevet i Digterparken!

- tænk, at vi nåede at slå, rive og trække væk fra hele arealet og endda at hygge os samtidig. 

Fantastisk godt gået! - vi glæder os allerede til næste gang d. 20 sptember!