Allindelille Fredskov
 

Allindelille Fredskov ved Ringsted

Allindelille Fredskov ligger på Sjælland ca. 5 km nordvest for Ringsted. Den fredede del af skoven er på ca. 65 ha. Skoven er botanisk interessant fordi kalken ligger højt under mulden, så kalkelskende planter har lettere ved at etablere sig. Og så er det en lysåben skov, netop fordi træer har lidt svært ved at etablere sig, når kridtet ligger så tæt på overfladen.

Det er en lille fin skov, der åbner sig for skovgæsten, der besøger Allindelille. Skoven kan med rette bære betegnelsen naturperle. Her er store bøge, klukkende bække og skovsøer og ikke mindst mange spændende planter. 

Landskabet
Det der er med til at gøre skoven spændende er den kæmpe plade af kridt, der er bragt hertil under isstiden og som giver blomsterne nogle levevilkår, der ikke findes mange andre steder. Skoven drives ikke som en egentlig produktionsskov, så her bliver mange af træerne gamle og får lov til at henligge som dødt ved. Der er også mange forskellige træer og store lysåbne arealer, hvor blomster har mulighed for at vokske frem. 
Mere om landskabet
Se kort og turforslag

Naturen i området
Artsrigdommen i skoven er stor. Omkring en fjerdedel af alle Danmarks planter findes på dette lille område. Den mest sjældne er orkideen flueblomst, men her er også andre orkideer, f.eks. alle de tre danske arter af skovliljer. Også svampene er rigt repræsenteret. 
Læs om dyrelivet i området
Læs om plantelivet i området

Historien
Frederik d. 2 gav skoven i 1561 til Københavns Universitet og de tilhørende ti gårde og marker, som skulle tjene til "studenternes underhold" - altså fornødenheder. Universitetet passede godt på skoven indtil den i 2011 blev sat til salg. Danmarks Naturfredningsforening har købt skoven og overdraget den til Danmarks Naturfond.
Læs mere om historien

Støt Naturfonden

GIV ET BIDRAG

Danmarks Naturfond opkøber naturområder til gavn for dyre- og plantelivet og for at skabe naturoplevelser for alle.

Du kan hjælpe os ved at støtte vores arbejde.

Læs hvad du kan gøre