Den smukke og frodige dal er en oplevelse på alle årstider, både en varm sommerdag, en stille efterårsdag og en frostklar vinterdag. Men allersmukkest er dalen dog lige inden løvspring. Så er skovbunden dækket af anemoner og de stærkt lugtende ramsløg, og nattergalenes sangkor klinger mellem klippesiderne.

Landskabet

Midt i dalen falder Døndaleåen omkring 20 meter og danner Danmarks største vandfald. Døndalens nordvestside rejser sig i en 20 meter høj klippevæg, der kulminerer i udsigtspunktet Amtmandsstenen. Herfra kan man endnu se over dalens trætoppe ud over Østersøen mod Christiansø.

Naturen i området

1/3 af de 37 hektar er udlagt til urørt skov. Her er et mylder af fugle. Det fugtige, om sommeren nærmest subtropiske klima, gør Døndalen til en frodig, botanisk have. Omkring 300 forskellige plantearter er registreret.

Historien

I 1969 henvendte en kvinde sig til Naturfonden. Hun testamenterede sin formue til fonden og gjorde dermed fonden i stand til at købe sin første ejendom, Døndalen. Dermed blev dette smukke naturområde bevaret for eftertiden. Vi mindes denne generøsitet ved en lille egebevoksning, der har fået navn efter hende: "Birthe Daells Ege".