Den smukke og frodige eng er en oplevelse på alle årstider, både en varm sommerdag, en stille efterårsdag og en frostklar vinterdag. Om foråret lyser de gule eng-kabbelejer op sammen med de lilla maj-gøgeurter, mens kødfarvet gøgeurt kommer i starten af sommeren sammen med flere andre orkideer som f.eks. sump-hullæbe.

Landskabet

Tryggevælde Å er 35 km lang og løber gennem et herregårdslandskab fra Haslev i syd til Køge i nord. Åen flyder langsomt i landskabet og skaber periodevis oversvømmelse langs åens enge. Sammen med rigelig kalk i undergrunden og de græssende kreaturer skabes et unik miljø, hvor de sjældne blomster trives.

Naturen i området

Udover de mange orkideer på engen er der også et rigt fugleliv. Tidlig morgen høres nattergalen og med lidt held kan man også se og høre bekkasinens parringsflugt, hvor den brummende lyd frembringes af de yderste halefjer. I vinterhalvåret er der også mulighed for at se havørn, fiskeørn og blå kærhøg.

Historien

Danmarks Naturfond købte engen i 2006 for at bevare det botanisk meget værdifulde ekstremrigkær. Nu plejes området og der er skabt mulighed for at offentligheden kan komme på engen og opleve dels den vidunderlige natur i ådalen, dels være med til at pleje et unikt naturområde.

Mere om Elbækengen