Danmarks Naturfond fik overdraget Maglebjerg i 2003, som en arvegave. Maglebjerg er en tidligere sommerhusgrund, der ligger med en enestående udsigt over åmosen.

Store Åmose var tidligere Sjællands største mose og et stort naturområde, hvor lavmose og højmose vekslede med ekstensiv engdrift.

Men udretningen af Åmose Å og dræningsarbejder har op gennem det 20. århundrede medført, at Store Åmose i dag mere er mose af navn end af gavn.

Landskabet

Maglebjerg er en 44 m høj bakke med udsigt til den østlige del af Åmosen. Der er lidt overdrevsnatur på selve bakken, men det er udsigten over Åmosen med dens mosaik af dels dyrkede arealer, og dels tilgroede moseområder, der gør Maglebjerg interessant. Mindre plantager af nåletræ er også plantet i nyere tid i åmosen.

Naturen i området

Maglebjerg er en ubebygget naturgrund med hybenrose, pil og tjørn samt enkelte træer. Der findes overdrevs- og markplanter på grunden. Åmosen har enkelte partier med en spændende mosevegetation ved Kongemosen, men fremtræder i dag mest som en tør eng og mark her i den østlige del. Til gengæld er det her, der er et store naturgenopretningsplaner.

Historien

I dag arbejder man på at naturgenoprette hele mosen ved at hæve vandstanden og dermed sikre de arkæologiske værdier samtidigt med at der skabes nye naturområder.

Mosen vurderes som et af de vigtigste arkiver over naturens og kulturens udvikling i Nordeuropa i perioden ca. 12.000 til 3.000 f.Kr.