Bakkerne har praktisk taget aldrig været dyrket og er fra gammel tid betegnet som noget af Fyns dårligste landbrugsjord.

Til gengæld har kreaturer græsset på overdrevet, der i dag er en sjælden naturtype med en del truede blomster og insekter.

Fra Hjortebjerg, Sandbjerg og de andre højdepunkter i Jordløse Bakker er der en storslået udsigt over det fynske landskab og Helnæsbugten, selvom skov her og der skæmmer overblikket.

Men blomsterrigdommen er stor på overdrevet. Fra forår over sommer til efterår er der farveklatter af rødt, hvidt, blåt og gult overalt, så de smukke og frodige bakker er en oplevelse på alle årstider.

Landskabet

Jordløse Bakker er den nordlige del af bakkeryggen, der kaldes de Fynske Alper. Og det er med god grund at området kaldes alper, for under istiden lå isranden ved Jordløse. På grund af ændringer i temperaturen lå isranden og skubbede sig frem og tilbage og skabte derved højderyggen.

Naturen i området

Bakkerne friholdes for opvækst af træer og buske, således at det åbne overdrev fastholdes. Jordløse Skov, som blev købt af fonden i 2006, vil på sigt blive genskabt som overdrev. På grund af de forskellige klimabetingelser på nord- og sydskråninger er overdrevet et eldorado for mange forskellige dyr og planter.

Historien

I 1994 købte Danmarks Naturfond et overdrevsareal i Jordløse Bakker på 15 ha og det nærliggende, dengang skovklædte Hjortebjerg på 5 ha. Pengene kom fra en arv, som Danmarks Naturfond havde modtaget efter gårdejer Ejnar Riisberg og hans hustru med det formål at gøre en særlig indsats for den fynske natur.

I 2006 tilkøbte Danmarks Naturfond med støtte fra Åge V Jensens Fonde yderligere 36 ha – Jordløse Skov – der ligger sydøst for Jordløse Bakker. Efter nedlæggelsen af amterne i 2007, købt Danmarks Naturfond af Fyns Amt overdrevet Sandbjerg på 5,5 ha. som ligger i forbindelse med Hjortebjerg.