Denne 85.000 m2 store skov har altid hørt til naboen, der boede på Longelse Bondegård.

I 1972 købte Danmarks Naturfond den af familien, der allerede i 1940 lod skoven frede mod hugst. På den måde blev skoven fri for den tvangshugst, der ellers skulle ske i mange af landets skove, fordi landet var besat af tyskerne og brændsel var en mangelvare.

Skoven er en kulturskov, der siden 1980'erne har henligget som urørt skov, hvor der ikke sker hugst.

Landskabet

Bondegårdsskoven ligger på det kuperede Langeland. Midt i det hele, næsten lige langt fra Lohals i nord som Bagenkop i syd, og lige langt fra øst- som vestkysten.

Naturen i området

Bondegårdsskoven hører til de mest artsrige skove på hele Langeland. I en urørt skov får træerne lov til at ligge og rådne op. Det giver levested for mange arter af insekter, svampe og hulrugende fugle.

Historien

I 1897 blev gården, som skoven hører under, overtaget af en ejer, der passede godt på den, og derfor blev den mere og mere særegen og værdifuld som årene gik. Danmarks Naturfond købte skoven i 1972.