Danmarks Naturfond fik stedet på 13.000 m2 overdraget i 1987 af ambassadør Troels Munk, der er søn af Holger Munk (1892 - 1974). Holger Munk ligger begravet i lunden sammen med sin kone Esther.

Holger Munk var lærer, forfatter og dr. phil foruden egns- og kulturhistoriker og boede i sin barndom på den nærliggende gård. Han har beskrevet og udgivet sine barndomsoplevelser og interesseret sig meget for skovhistorie. Hans mest kendte bog er en doktordisputats om hasselskoven, et skov- og landbrugshistorisk studie fra Sydsjælland i årene 1600-1700.

Landskabet

Selvom den lille lund ligger klemt inde mellem trafikerede veje, så er der vid udsigt fra toppen over især det militære øvelsesområde på den modsatte side af motorvejen til det fredede 107 m høje Kulsbjerge.

På gamle kort fra sidst i 1800-tallet er Munks Banke markeret som dyrket mark/overdrev. Midt i 1900-tallet er bakken beplantet med skov. Det er en blandingsskov med en stor del af fyr og eg.

Desuden er der en hel del træer af udenlandsk herkomst. Skoven plejes i overensstemmelse med familien Munks ønske om at værne om skovens karakter som blandingsskov med vægt på de æstetiske hensyn.

I skoven er et familiegravsted.

Naturpleje

Den lille lund er lidt forsømt, fordi en del nåletræer har vokset sig store og begrænser udsigten. Naturfonden arbejder på, at der skabes en sammenhængende stisystem i området over til de militære arealer.

Naturplejen på Munks Banke drejer sig primært om at fjerne hegn omkring arealet samt at fælde en række nåletræer og skabe en udsigtskile mod sydvest.

Naturfonden arbejder for at det eksisterende stisystem i Nyråd udbygges, så det fører til det lille naturområde og eventuelt på længere sigt under eller over motorvejen til det naturrige, militære område ved det fredede Kulsbjerge.