Vrøgum Kær er en lille naturperle i en del af det store Fil Sø-kompleks. Dele af den sydlige del af Vrøgum Kær blev fredet i 1987 efter ønske af det tidl. Ribe Amtsråd.

Fredningens formål er at bevare den resterende del af den uberørte jordbund og de forskellige vegetationssamfund på Fil Sø-bassinets sydlige skråning, samt at sikre rigkæret og de sjældne fugtigbundsplanter, som vokser her.

Landskabet

Kæret ligger lige nord for den store Vrøgum Klitplantage og Oksbøl militærområde. Og vest herfor ligger nu den store genskabte Fil Sø med mange fugle- og naturoplevelser. Det sandede område er et barsk miljø for planter, men i den fugtige lavning ved Vrøgum opstår der gode betingelser for et kær med dejlige blomster.

Naturen i området

De mange kær med udsivende vand har aldrig været opdyrket og kun ekstensivt afgræsset. Der er registreret mere end 150 plantearter.

Naturpleje

Danmarks Naturfond købte området i 2005. Fonden sikrer gennem græsning af arealet naturplejen og skaber bedre publikumsfaciliteter.